Geri
Asma Germe Sistemleri

Asma Germe Sistemleri

Germe yapılar, geleneksel yapı sistemleri olan betonarme, kargir, çelik ve ahşap gibi taşıyıcılıkları eğilme rijitlikleri ve ağırlıkları ile sağlanan yapılardan farklı olarak, ağırlığı ihmal edilebilecek kadar az olan, esnek, sadece çekme dayanımı alan membran örtülerin ve halatların tamamen ya da kısmen kullanılması ile oluşturulan yapı sistemleridir. Bu nedenle germe sistemlerin yapısal tasarımı ve uygulanması diğer yapı sistemlerinden farklıdır.


Asma Germe Sistemlerinin Oluşturduğu Hissiyat

Birbirini takip eden düzlemsel yüzeylerin arasında sıkışıp kalmış olan eğrisel hiperbolik paraboloide formlar, kent altlığında en çok dikkati çeken ve merak uyandıran görsel deneyimlerden biridir. Bu kadar tekrarlı kütle izinin arkasından kentsel mimari cevre farkında lığı oluşturabilecek etkili araçlardandır.


Yaşadığımız şehirlerin ana geometrisini oluşturan prizmatik hacimler, kentlilerin görsel algı farkında lığını ve cevre algısını tek tipleştirmektedir.


Düzgün yüzeyli geometrik kütlelerin birbirleri ile oluşturduğu arakesitler artık kentliler tarafından dikkate çekmeyen sıradan perspektifler oluşturmaktadır.


Düz çizgiler hangi konumda kullanılırlarsa kullanılsınlar daima hareketsiz çizgilerdir. Göz hiçbir kırılmaya, dalgalanmaya, iniş çıkışa katılmadığı için durgunluk hissi uyandırır. Yatay çizgiler genişlik, dikey çizgiler yükseklik etkisi verir.


Göz daima perspektif çizgisini takip ettiği için sürekli çizginin hareketi yönünde bir dinamizm hissi uyandırır. Çizginin eğikliği arttıkça hareket duygusu buna paralel olarak artar.


Akustik Ses ve Işık

Asma germe sistemleri iyi bir akustik ses dağılımı sağlar. Ses dağılımınıyla birlikde ışık kontrolu sağlayabilirsiniz. Membran malzemenin aydınlık havada ışık geçirgenliği ile kapalı mekanlarınızda başka bir ışık güç kaynağına ihtiyaç duymazsınız. Karanlık Havada İse Yansıma ve Işık Geçirgenliği Sayesinde Etkileyici Bir Işık Show Yapabilirsiniz.